Stilling IF   

 

 

Lokalsamfundet

I 1934 blev det besluttet, at der skulle sælges varer på sportspladsen. Afgiften for at få lov til at sælge varer skulle være på kr. 5,00. I de efterfølgende år blev der afholdt forskellige arrangementer, bl.a. bal, sportsfest, dilettant og m.m. for at samle penge sammen til foreningen.

Der blev også samlet ind til reparation af klubhuset, og der blev også arrangeret en sportsfest med Jeksen Boldklub og Dansk Røde Kors. Overskuddet blev kr. 149,00. I 1942 blev fodboldbanerne udvidet for første gang.

Anekdote fra 1947:

Juniorholdet tabte uden kamp til Skanderborg. Onsdag aften var der træning, og der blev fløjtet frispark. Det passede ikke Bruno Nielsen, så han sparkede bolden ud i søen. Så udviste Evald Langhave ham, og Bruno Nielsen skulle ikke regne med at spille fodbold i weekenden. Der var da et par spillere, som tog Brunos parti, så derfor blev der ingen kamp mod Skanderborg, da der ikke kunne stilles hold. Bruno Nielsen fik herefter ½ års karantæne til alt inden for Stilling Idrætsforening.

Livlige 50´ere og 60´ere

I midten af 50´erne lavede man en aftale med Vejle Boldklub om et arrangement til årets sommerfest og nogenlunde samtidig besluttede bestyrelsen at lade de værnepligtige slippe for at betale kontingent. Noget særligt i denne periode og mange år frem var, at næsten alle spillere havde et ekstra navn. Når publikum heppede på spillerne lød navne som ”Vrold”, ”Hønse”, ”Magre”, ”Moses” og mange andre. Det skal lige nævnes, at navnene kun var ment for sjov.

I 1960 besluttede bestyrelsen at sælge sodavand i forbindelse med træning og kampe, for på den måde at få en ekstra indtægt. Klubhuset skulle også repareres for ca. kr. 2.700,00, hvoraf Kommunen bevilgede kr. 1.000,00 til forbedringerne. Det var også dette år, at der blev afholdt 30 års stiftelsesfest med middag, for de medlemmer, der ønskede det, for en pris af kr. 6,00. Før middagen blev der overrakt en fane fra Danmarks Samfundet.

I de følgende år blev der trænet og spillet fodboldkampe mange forskellige steder i Stilling by. Man spillede eksempelvis på arealet, hvor Silhorko nu ligger og på den tidligere imprægneringsplads på Vestervej og for enden af Åkandevej og ved Gram Skole.

Boldbane med hjælp fra Ingeniørtropperne

I 1963 så det ud til, at klubben kunne få bedre faciliteter. Der blev købt 2,5 tdr. land jord på Vinkelvej af Eliot Nielsen til kr. 5.000,00 pr. tdr. land.

Da det var en del af det gamle teglværk, skulle der foretages en hel del entreprenørarbejde for at få det til boldbaner. Derfor inviterede man Ingeniørtropperne fra Randers til at komme. De takkede ja. Man indkvarterede dem privat. Selve arbejdet blev brugt som en øvelse. Der blev drænet og planeret. Der kom også et militært sprængningshold for at sprænge det gamle teglværks skorsten, som stod på området. I første omgang gik det ud på, hvor lidt sprængstof der skulle bruges, uden at skorstenen tog skade. Man ønskede også at nyde nogle dage i Stilling, men til sidst fik man væltet skorstenen. Senere byggede man et klubhus på frivillig basis.

Senere kom også et lysanlæg til.

En udvikling var i gang

I årene efter betød nye og forbedrede forhold, at fodboldafdelingen voksede, og spillerne blev teknisk bedre. En af spillerne var Finn Rosenberg, som brugte al sin energi og fritid på fodbold, og som var en af de bærende kræfter i mange år.

De nye lejede faciliteter med mere gjorde, at der i 1968 skete en oprykning til serie 2. I oprykningskampen mod Skjold vandt SIF 8-0. I de efterfølgende 2 år spillede klubben i serie 2, serie 4 og serie 5. Desværre varede det kun til 1970. Derefter tog alle holdene et dyk nedad.

I 70´erne og 80´erne skete der en stor udvikling for SIF. Stilling Hallen blev bygget og nye boldbaner ved skolen blev anlagt, og tilgangen til SIF steg. Man startede flere afdelingen op, da tilgangen af medlemmer steg fra 250 – 1200

Efter at Stilling Hallen og de nye træningsbaner ved hallen var kommet til, blev de tidligere træningsbaner på Vinkelvej eksproprieret til motorvej. SIF fik kr.175.000,00 udbetalt. SIF valgte at bruge pengene til et nyt klubhus på Stilling Stadion samt at anskaffe nyt lysanlæg til træningsbanerne samt nyt hegn om stadion. Samtidig blev der indført reklameskilte til Stadion og Stilling Hallen.

Da JBU skærpede kravene til banelængden i 1980, måtte stadion udvides for anden gang. Klubben inddrog noget af vejen og resten blev forlænget ned mod søen. SIF skulle betale kr. 50.000,00 til det formål.